Termeni și condiții

Termeni și condiții

Don Wasto

Ultima actualizare: 03/01/2024

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Don Wasto, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă Termenilor.


Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică ce utilizează Website-ul nostru („dumneavoastră”, „utilizator”), and DON WASTO S.R.L. cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. Drajna, nr. 3A, Camera nr. 1, Scara A, Etaj 2, Apartament 20, cod de identificare fiscală (CIF) 47679804, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/3451/2023 („Don Wasto”, „noi”), cu privire la accesarea și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL https://donwasto.com ("Website").


Utilizarea Website-ului reprezintă confirmarea faptului că ai înțeles și ești de acord cu toți acești Termeni.


Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Website și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Website-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.


În calitate de utilizator, vă obligați să respectați în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile.


1. WEBSITE-UL

Tot conținutul pus la dispoziție pe Website în orice formă este doar în scop informativ. Nu furnizăm, prin intermediul Website-ului, consiliere profesională sau servicii. Nu trebuie să vă bazați, să luați sau să nu luați nicio măsură, pe baza acestor informații. Înainte de a lua orice decizie sau întreprinde vreo acțiune care vă poate afecta afacerea, trebuie să va adresați unui consultant profesional.


2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Website-ului, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate ("Conținutul") sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.


Puteți utiliza Website-ul și Conținutul exclusiv în scopul informării. Pentru claritate, nu este permisă:

utilizarea Website-ului sau a conținutului, în afara scopurilor permise;
utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului;
copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Website-ului sau al Conținutului;
eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Website sau în Conținut.

Orice utilizare a Website-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Don Wasto, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Don Wasto, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.


3. CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Website-ul. Sunteți de acord să utilizați Website-ul numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:


să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul sau în orice parte a acestuia;
să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Website-ul sau pentru a extrage date;
să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
să exploatați Website-ul pentru orice scop comercial neautorizat;
să accesați sau utilizați Website-ul în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre.

4. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Nu garantăm că Website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Website-ului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Website-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.


Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din existența unor evenimente de forță majoră și/sau orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului etc).


5. SITE-URI EXTERNE

Website-ul poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Don Wasto nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Website-ului nostru.


6. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Website-ului nostru.


În nici un caz Don Wasto nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Website-ului.


7. CESIUNEA

Don Wasto poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui Don Wasto.


8. DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.


9. SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.


10. LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.


11. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni va fi de competența exclusivă a instanțelor competente din România.


12. CONTACT

Pentru orice informații sau comunicări, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail office@donwasto.com.Suportul juridic pentru acest document a fost oferit cu măiestrie de

Law of Tech gdpr