POLITICĂ

Politică de confidențialitate

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: 01/03/2024

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”).


Recunoaștem importanța menținerii confidențialității, integrității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”, „Data”) și am redactat această notă de informare („Politică”) pentru a explica și detalia cum prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul utilizării website-ului disponibil la adresa URL https://donwasto.com („Website”).


Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici. Dacă vom face modificări la această Politică, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Website și vom actualiza data menționată la „Ultima actualizare”. Orice modificare a Politicii se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ.


1. OPERATOR

Operatorul Datelor cu Caracter Personal este DON WASTO S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. Drajna, nr. 3A, Camera nr. 1, Scara A, Etaj 2, Apartament 20, cod de identificare fiscală (CIF) 47679804, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/3451/2023 („Don Wasto”, „noi”).


2. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Atunci când accesați și utilizați Website-ul, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate conform situațiilor descrise în această Politică.


2.1. Date de navigare pe Website

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Website-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.


Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, fusul orar, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.


În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.


Scopul prelucrării Temeiul legal
Utilizăm aceste date pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Website-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)
Detalii: Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Website-ului, pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Website-ului

2.2. Contactare

Aveți posibilitatea de a ne contacta prin mai multe canale: formular de contact, e-mail, telefon. În cadrul acestei interacțiuni, vom prelucra nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte Date cu Caracter Personal pe care le furnizați.


Scopul prelucrării Temeiul legal
Comunicarea cu utilizatorul în legătură cu aspectele indicate sau în legătură cu soluționarea problemei indicate Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.3. Marketing (Newsletter, promoții, oferte, mesaje comerciale)

Dacă ați optat astfel, vă vom trimite mesaje de marketing, caz în care vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.


Scopul prelucrării Temeiul legal
Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor noastre Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

2.4. Opinia utilizatorilor (feedback)

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi, iar în cazul în care decideți să ne oferiți feedback, vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de e-mail, alte informații menționate de dumneavoastră.


Scopul prelucrării Temeiul legal
Solicitarea și analizarea opiniilor utilizatorului în scopul îmbunătățirii serviciilor Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

3. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii în legătură cu furnizarea Website-ului.


4. DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.


În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.


5. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.


6. DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare.


Ca regulă, vom ține Datele cu Caracter Personal cât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor enumerate în prezenta Politică.


Cu toate acestea, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ (cum ar fi în cazul trimiterii de mesaje comerciale), vom prelucra Datele cu Caracter Personal până la momentul retragerii consimțământului.


În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.


7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.


Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.


8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.


9. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.


Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.


Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.


Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.


Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.


Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Compania este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.


Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.


Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.


Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.


Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos.


10. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: office@donwasto.comSuportul juridic pentru acest document a fost oferit cu măiestrie de

Law of Tech gdpr